Şifrenizi mi Unuttunuz?
Hesabınıza yeniden girebilmeniz için e-mail adresinize yeni şifrenizi göndereceğiz.
HIZLI MENÜ
Timurtaş (Demirtaş) Camii +

İnşa malzemesi olarak kaba yontu moloz taş ile tuğla kullanılmıştır. Beden duvarlarında bir sıra taş ve iki sıra tuğlanın örülmesiyle almaşık duvar tekniği uygulanmıştır. Caminin yan ve kıble cephelerinde, altta ve üstte ikişerden dört ayrıca kasnakta bir olmak üzere beşer pencere açıklığı vardır. Düşeyde aynı hizada yer alan pencerelerden alttakiler üsttekilere oranla daha büyük yapılmıştır. Dikdörtgen biçimli pencerelerin sivri kemerleri tuğladandır. Kasnak üzerindeki pencereler cephe ortasına hizalanmıştır. Camini batı köşesinde yer alan minare kare kesitli, almaşık örgülü kaideye sahiptir. Pabuç, gövde ve petek kısmı tuğla örgüdür. Gövdenin alt ve üst bilezikleriyle şerefede kesme taş kullanılmıştır. Üzeri kurşun kaplı bir külahla örtülüdür. Kuzeybatı cephesindeki girişin iki yanında birer pencere yer alır.

Yapı cephesinden hafif dışa taşkın olan taç kapı, sivri kemer içine alınmış mermer söveli ve basık kemerlidir. Caminin üzeri sekizgen kasnağa oturan bir kubbeyle örtülüdür. Kare planlı harimde kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile yapılmıştır. Harimin güney duvarında yer alan mihrap tuğla malzeme ile yapılmıştır. Mihrap dört sıra mukarnaslı yaşmağa sahiptir. Yan duvarların ortalarında birer dolap nişi açılmıştır. Harimin batı köşesinde minareye giriş sağlayan kapı yer alır.

Hızlı
Keşfet!
Tavsiye Edilen Sezon
Manzara
Ulaşım
Gastronomi