Şifrenizi mi Unuttunuz?
Hesabınıza yeniden girebilmeniz için e-mail adresinize yeni şifrenizi göndereceğiz.
HIZLI MENÜ
Atik Ali Paşa Camii +

Küçük bir bahçe içerisinde kıbleye uzanan dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Kasetli almaşık düzende inşa edilmiştir. Üzeri ahşap çatılı olup kiremit örtülüdür. Güney batı cephesinde iki sıra halinde toplam sekiz pencere vardır. Alt sıranın solunda yer alan üç pencere son cemaat yerine aittir. Sağda kalan iki pencere ve üst sıradaki üç pencere harime açılmaktadır. Kuzeydoğu cephesi de aynı düzendedir. Fakat bu cephenin ortasında beden duvarına yaslı vaziyette minare yer almaktadır. Kübik kaidesi moloz taş ve tuğlayla örülü olan minarenin gövdesi tuğladır. Gövde şemse motifleri oluşturan bir örgü sistemine sahiptir. Kıble cephesinde alt sıraya iki üste üç pencere açılmıştır.

Beden duvarları örtüye geçişte kirpi saçakla son bulmaktadır. Eyvan biçiminde düzenlenen son cemaat yerine üç kemerli açıklıktan geçilmektedir. Kemerler yanlarda beden duvarıyla, ortada iki adet sütunla taşınmaktadır. Ahşap çatı içerden ahşap tavanla kaplıdır. Kareye yakın dikdörtgen planlı son cemaat yerinin yan duvarları sıvasız, moloz taş örgülü ve aralarda ahşap hatılları vardır. Kıble duvarının iki yanında birer pencere ortada harim kapısı yer almaktadır. Mermer söveli pencerelerin üzerlerinde hafifletme kemerleri görülmektedir. Sağdaki pencerenin üzerinde bir mükebbiriye oluşturulmuştur. Kare planlı harim içerden ahşap tavanla örtülüdür. Yan cephelerin ortalarında birer dolap nişi açılmıştır. Beş kenarlı mihrap nişi mukarnaslı yaşmağa sahiptir.

Hızlı
Keşfet!
Tavsiye Edilen Sezon
Manzara
Ulaşım
Gastronomi